عایق سرویس بهداشتی و حمام بدون تخریب ( عایقکاری بی رنگ نانویی)

عایق سرویس بهداشتی و حمام بدون تخریب

عایق سرویس و حمام

عایق نانو به صورت بی رنگ و قابل اجرا روی کاشی و سرامیک

بدون نیاز به تخریب و بدون تغییر رنگ و کدری روی کاشی

رفع نشتی سرویس و حمام به صورت کامل

حل تمامی مشکلات رطوبتی با نانو عایق های بی رنگ به صورت بندکشی و پوششی

عایقکاری به صورت کاملا بی رنگ و بی بو

عایق سرویس بهداشتی و حمام
عایق سرویس و حمام

عایقکاری و آب بندی نانویی بدون کندن کاشی ها

عایق کاری فوری با قیمت مناسب

عایق برای بندکشی و پوشش کاشی سرویس و حمام

عایق سرویس و حمام
عایقکاری سرویس به صورت بندکشی و پوشش نانویی بی رنگ

آب بندی نانویی با عایق شفاف و کریستالی

عایق بندی فوری

عایق سرویس و حمام به صورت نانوی بی رنگ
عایقکاری سرویس بهداشتی و حمام

از عایق نانوایزوکاور می توان به عنوان زیرکار سرویس و حمام نیز استفاده کرد