خدمات

عایق های رنگی رطوبتی و حرارتی همزمان جایگزین کامل برای ایزوگام و قیرگونی

عایق مخازن آب و آب انبارها

“عایق کاری مخزن های سیمانی و فلزی با عایق نانوایزوکاور” عایق نانوایزوکاور ، محصول عایق آب بندی است که “جایگزین ایزوگام” می باشد . برای عایقکاری انواع مخزن آب نیز…