عایقکاری فلز گالوانیزه

“عایق روی فلز” به صورت عایق رطوبتی و رنگی و الاستیکی

“عایق روی فلز” به صورت عایق رطوبتی و رنگی و الاستیکی

“عایق روی فلز” به صورت عایق رطوبتی و رنگی و الاستیکی

عایق رطوبتی روی سطح فلز شیروانی و

حل مشکل چکه کردن سقف شیروانی

عایق حرارتی روی سقف شیروانی فلزی

عایقکاری با عایق الاستیکی روی سقف های شیروانی فلزی

این عایق نانویی روی سطوح فلزی اجرا می شود ،

جای پیچ و پرچ را پر می کند

و هنگام اجرای عایق ، حجم  می گیردو سوراخها و ترک ها رو پوشش می دهد

بدلیل دارا بودن حالت الاستیسیته بالا ، این عایق زمانی که پلیت های فلزی کنار هم بازی میکند و تکان می خورند ،

عایق دچار شکستگی و ترک خوردگی نمی گردد و بازی می کند .

نمونه سقف فلزی گالوانیزه عایقکاری شده با عایق نانوایزوکاور در استان مازندران :

عایقکاری فلز گالوانیزه
عایقکاری فلز

عایقکاری نانویی سطوح فلزی ؛

عایقکاری مخازن فلزی ، عایقکاری تاسیسات

عایقکاری لوله های فلزی

عایقکاری سقف فلزی و ورق گالوانیزه

عایقکار یو رنگ آمیزی روی انواع مقاطع فلزی

به صورت عایق رطوبتی و عایق حرارتی روی فلزات

عایق حرارتی فلز
عایق رطوبتی فلز