عایق نانویی نما

“رنگ نما” با عایق سفید و رنگی نانوایزوکاور ؛ عایق نما

“رنگ آمیزی نما” با عایق سفید و رنگی نانوایزوکاور ؛ عایق نما

"رنگ آمیزی نما" با عایق سفید و رنگی نانوایزوکاور ؛ عایق نما
رنگ روی نما
عایق روی نما

عایقکاری رنگی و عایقکاری سفید روی نما و دیوار ساختمان

“عایق نانو” با کیفیت بالا و بدون ترک خوردن

عایق و رنگ بادوام روی سطح سیمانی نما اجرا می شود ،

از نفوذ رطوبت و باران جلوگیری می کند

عمر مفید سازه را بالا می برد

این پوشش نانویی محافظ نما ، در مقابل تابش آفتاب مقاوم می باشد

دچار تغییر رنگ و پوسته شدن نمی شود

نما را آببندی می کند

عکس کار اجرایی با عایق نانوایزوکاور روی نما در شمال کشور می باشد :

عایق نانویی نما
رنگ آمیزی نما

“رنگ آمیزی نما” با عایق درجه یک که بمدت 10 سال در سراسر کشور سابقه کار دارد

حتی برای منطقه های سردسیر و غربی کشور نیز می توان از این عایق استفاده شود

محدوده مقاومت دمایی عایق نانوایزوکاور بالا بوده و به صورتی است که

سرما و گرما ی ناگهانی و شدید را تحمل می کند

این عایق به شوک حرارتی مقاوم بوده و دچار ترک خوردن نمی شود .

عایق نانویی نمای ساختمان
عایق رنگی نما”رنگ آمیزی نما

رنگ آمیزی روی نمای ساختمان و کار در ارتفاع

بعد از اجرای رنگ عایق نانوایزوکاور روی نما ، نمای ساختمان خودشوینده می شود :

این به این معنی است که کثیفی و گرد و خاک به نما نفوذ نمی کند

و در صورت کثیف شدن نما ، با اولین بارش باران شسته می شود کثیفی ها .

عایق رطوبتی نانوایزوکاور ، همزمان ” عایق حرارتی” نیز می باشد

که برای جلوگیری از هدررفت  انرژی و ذخیره سرما و گرما مناسب می باشد

می توان برای لوله ها و تاسیسات هم از این عایق استفاده شود .

“رنگ نما”

رنگ بادوام ، رنگ با کیفیت ، رنگ نانو

نمای رنگی با عایق سفید و عایق رنگی نانوایزوکاور

قابل اجرا در مناطق شمالی و مرطوب ، مناطق جنوبی و مناطق گرمسیر کشور

عایق مناسب برای مناطق شرجی

عایقکاری مناطق سردسیر بدون ترک خوردگی در عایق .