“عایقکاری فلز” روی سقف شیروانی فلزی و سفالی

“عایقکاری فلز” روی سقف شیروانی فلزی و سفالی

عایقکاری فلز و سقف های شیروانی سفالی و فلزی
“عایقکاری سقف” با عایق الاستیکی و رنگی نانویی

عایق نانوایزوکاور دارای رنگبندی : برای پوشش نانویی سقف ها

حل مشکل چکه کردن سقف های شیروانی فلزی و ایرانیتی

ایجاد پوشش لایه محافظ رنگی

عایق همزمان رطوبت و حرارت روی فلز

از این عایق می توان برای عایقکاری انواع سطوح فلزی و مخزن های فلزی ، تاسیسات نیز استفاده کرد

عایقکاری رنگی روی سقف شیروانی فلزی در شمال کشور توسط آقای ارجمندی :

عایق سقف شیروانی
عایقکاری سقف فلزی

عایقکاری روی فلز و ورق گالوانیزه به صورت پوشش کاملا یکدست و آببند ؛

آببندی و ایزوله انواع سقف ساختمان ؛ عایق رطوبتی و همزمان عایق حرارتی
حل مشکل چکه کردن سقف شیروانی و ایرانیت سفالی و سیمانی

“عایقکاری فلزات” و “عایقکاری ایرانیت” و “عایقکاری سفال”
عایق های رنگی الاستیکی قابل اجرا در سراسر کشور

عایق نانویی قابل اجرا در مناطق سردسیر و گرمسیر کشور
با سابقه کاری 10ساله

آببندی و ایزوله با عایق نانوایزوکاور : قابل اجرا بر روی فلزات با قلممو یا پیستوله

مقاوم در برابر نور خ ورشید و بدون تغییر رنگ و بدون پوسته پوسته شدن

عایقکاری شیروانی
عایقکاری فلز

تلفن تماس با دفتر مرکزی عایق نانوایزوکاور:
02166903312
02166903313
09128919148
www.nanoisocover.com