عایقکاری نانو به صورت رنگی

“نانوی نما” به صورت عایق رنگی و جایگزین ایزوگام و قیرگونی و همزمان رنگ نانو

“نانوی نما” به صورت عایق رنگی و جایگزین ایزوگام و قیرگونی و همزمان رنگ نانو

“نانوی نما” به صورت عایق رنگی و جایگزین ایزوگام و قیرگونی و همزمان رنگ نانو

عایقکاری رنگی نانویی با دوام بالا و بدون پوسته پوسته شدن

عایق رنگی بدون ترک خوردگی و بدون رنگ پریدگی

مقاوم در مقابل نور خورشید

عایق ضدجلبک و آنتی باکتری برای دیواره های سیمانی

فروش و اجرای نانوعایق رطوبتی و همزمان حرارتی در سراسر کشور

تصویر کار اجرایی روی نما با رنگ عایق رنگ گلماشی و قهوه ای در کاشان :

عایقکاری نانو به صورت رنگی
عایق نانویی روی دیوار و نمای ساختمان

عایق نانوایزوکاور با دوام و کیفیت بالا ؛ مقاومت بالای عایق به شوک ناگهانی

 

عایق نانویی نمای ساختمان
عایق روی دیواره های نما