رنگ و عایق نانویی

“عایقکاری سقف” موزاییکی با پوشش و درزگیر نانویی کاملا آببند

“عایقکاری سقف” موزاییکی با پوشش و درزگیر نانویی کاملا آببند

“عایقکاری سقف” موزاییکی با پوشش رنگی و الاستیکی نانوایزوکاور

عایق نانویی پشتبام روی موزاییک وسیمان و بتن

عایق نانوایزوکاور با وزن کم و کیفیت بالا ؛ عایق بندی و آببندی

حل مشکلات نم و نشتی و رطوبت و جلوگیری از نفوذ باران به ساختمان

افزایش عمر ساختمان با جلوگیری از نفوذ رطوبت به مصالح

تصویر: اجرای عایق نانو روی  سقف موزاییکی

درزگیری
عایق و درزگیر پشتبام موزاییک

نحوه عایق بندی پشتبام موزاییکی با عایق رنگی نانوایزوکاور:

بندکشی با عایق رنگی و پر کردن منافظ بین موزاییکها با عایق الاستیک

این عایق الاستیکی به انقباض و انبساط و جابجایی موزاییکها مقاوم بوده

دچار ترک خوردگی و شکست و در نتیجه مشکل رطوبتی نمی گردد

عایق بدون بو ، اجرای آسان و کیفیت بالا

عایقکاری پشتبام

پوشش کامل سطح موزاییکی با عایق نانوایزوکاور بعداز بند کشی

یک لایه پوشش کامل روی سطح موزاییکی ایجاد شده

که قابل تردد و راه رفتن می باشد

و در برابر نورخورشیدنیز مقاوم بوده

دچار رنگ پریدگی و پوسته پوسته شدن نمی گردد

براحتی می توان روی سطح عایق راه رفت ، عایق ضدحریق بوده و در حوادث آتش سوزی شعله ور نمی گردد

وزن کم عایق سبب می شود که ساختمان نشست نکند ،

عایق کاملا کشسان و الاستیک و منعطف می باشد و

در برابر ترک های مویی سیمان زیرکار عایق نیز مقاوم می باشد و

ترک خوردگی های سیمان باعث شکست در محصول عایق نمی گردد

رنگ و عایق نانویی
عایق سقف با نانو

عایق نانوایزوکاور برای پایه کولرها مشکلی ایجاد نمی کند

و کاملا سطح را آببندی و ایزوله می کند

می توان روی سطح پشتبامی که از عایق نانوایزوکاور استفاده شده ، میز وصندلی چید

روف گاردن و گلدان

عایق نانویی با کیفیت بسیار بالا و مناسب برای عایقکاری بام در تمامی مناطق آب  و هوایی در کشور

قابل اجرا در مناطق سردسیر

قابل اجرا در مناطق مرطوب و بارانی

از این عایق برای آببنید استخرها نیز می توان ساتفاده کرد !

عایقکاری سقف
عایق بندی پشتبام