سقف شیروانی نانو ایزوکاور

عایق فلز و شیروانی فلزی و ایرانیت سفالی ، پوشش محافظ نانو

عایق فلز و شیروانی فلزی و ایرانیت سفالی ، پوشش محافظ نانو

عایق فلز به صورت عایق رطوبتی و عایق حرارتی

عایقکاری فلزات و مخزن های فلزی با عایق الاستیکی نانوایزوکاور

آببندی و ایزوله شیروانی فلزی و ایرانیت سفالی

عایق نانوایزوکاور به صورت رنگی و بدون پوسته پوسته شدن روی فلزات

نمونه سقف فلزی عایقکار یشده با عایق نانوایزوکاور رنگی

حل مشکلات رطوبتی و حرارتی با عایق نانوایزوکاور

عایق شیروانی

عایق بندی و آب بندی و ایزوله سقف شیروانی فلزی

عایق نانوایزوکاور علاوه بر عایق کامل رطوبت روی فلز،همزمان عایق حرارت نیز می باشد

حل مشکلات گرمای شدید در تابستان و حل مشکل سرمای ساختمان در زمستان

عایقکار با قلممو و فرچه بدون نیاز به ایزوگام و ایزوگامکار

عایق نانویی محصولی تک جزیی و آماده به مصرف می باشد

عایق شیروانی
عایق فلز روی شیروانی برای عایقکاری رطوبتی و حرارتی

عایق نانوایزوکاور رنگی و الاستیکی ، بدون شکست و بدون ترک خوردن عایق

عایق نانوایزوکاور دارای تنوع رنگی می باشد

 

عایق شیروانی