عایقکاری رطوبتی

“پوشش نانویی” به صورت عایق رطوبتی و بی رنگ روی سطوح کاشی و سرامیک

“پوشش نانویی” به صورت عایق رطوبتی و بی رنگ روی سطوح کاشی و سرامیک

“پوشش نانویی” به صورت عایق رطوبتی و بی رنگ روی سطوح کاشی و سرامیک

عایقکاری و آببندی و ایزوله پشت بام موزاییکی با عایق بی رنگ

عایقکاری پشتبام به صورت روکار

عایقکاری روکار با عایق کریستالی بی رنگ نانویی

بندکشی ودرزگیری با ژل بی رنگ نانو ایزوکاور

نمونه پشتبام موزاییکی که عایق کریستالی روی سطح آن اجرا شده را در تصویر مشاهده می کنید :

عایقکاری رطوبتی
عایق رطوبتی پشتبام

پوشش نانوایزوکاور روی سطوح پشتبام و نما ، پوشش نانوی آببند روی گنبد کاشی

این پوشش نانوی بی رنگ ، در برابر نور خورشید و اشعه یووی مقاوم می باشد

و دچار تغییر رنگ وکدری نم ی گردد

این عایق پوسته پوسته نمی شود ، کاملا نفوذی و آببند می باشد

بعد از اجرای عایق و خشک شدن آن ، سطح پشتبام قابل راه رفتن و قابل تردد می باشد .

“دستور مصرف عایق نانویی” روی بسته بندی ها نیز درج شده ؛

عایق نانویی بی رنگ ، دستور اجرایی ساده  ای دارد

محلول عایق و پرایمر پایه آب می باشد ؛

عایقکاری بی رنگ و بدون بو !!