عایق کریستالی غلیظ

“پرایمر نفوذی” با قدرت نفوذ و کیفیت بالا ، عایقکاری انواع سقف موزاییکی یا سیمانی

“پرایمر نفوذی” با قدرت نفوذ و کیفیت بالا ، عایقکاری انواع سقف موزاییکی یا سیمانی

“پرایمر نفوذی” با قدرت نفوذ و کیفیت بالا ، عایقکاری انواع سقف موزاییکی یا سیمانی

عایق کریستالی غلیظ
عایق بی رنگ نانویی روی سقف

“عایقکاری موزاییک” با نانوی بی رنگ و کریستالی

این عایق بدون نیاز به حرارت  و حلال و رقیق کننده اجرا می شود

“عایقکاری بی رنگ” نانویی

“عایق کریستالی غلیظ” نانو ایزوکاور ، با درصد بالایی آب رقیق می شود

و به عنوان پرایمر روی سطح سیمانی اجرا می شود

این عایق کاملا نفوذ می کند

تمامی خلل و فرج ها را پر میکند و

ترک هایی مویی سیمان را پوشش میدهد

باعث کریستالیزه شدن سیمان و آببند شدن می گردد