نانو روی نما

“نانو روی نما” به صورت پوششی برای افزایش عمر سازه و محافظت از نما

“نانو روی نما” به صورت پوششی برای افزایش عمر سازه و محافظت از نما

“نانو روی نما” به صورت پوششی برای افزایش عمر سازه و محافظت از نما

عایق نانویی روی نما ، رنگ آمیزی روی نما نیز می باشد ؛

این عایق دارای تنوع رنگی بالایی می باشد و

رنگ عایق ها قابلیت تریکب شدن با یکدیگر را نیز دارند

بدون اینکه از کیفیت و قدرت عایق کم شود .

عایق نانوایزوکاور روی نمای سیمانی و نمای غربی و نماهای بارانگیر ، جایگزین ِ

ایزوگام و قیرگونی می باشد

با این تفاوت و مزیت که ورن کمی دارد و باعث سنگین شدن سازه نمی شود ،

همچنین حالت تردی و شکنندگی به هیچ عنوان ندارد و

ترک خوردگی درعایق نانو مشاهده نمی شود

این عایق دوام بالایی دارد ،

علاوه بر عایق رطوبتی ، همزمان عایق حرارتی نیز می باشد

عکس : نمونه نمای عایقکاری شده با عایق سفید نانو ایزو کاور می باشد:

نانو روی نما
نانو روی نما

عایقکاری نانویی نمای ساختمان ؛ اعزام اجراکار به سراسر کشور

کار در ارتفاع و رنگ آمیزی نما

عایق نانو روی نما ، تغییر رنگ نمی دهد

این رنگ بادوام نانویی روی نما ، پوسته پوسته نمی شود و

رنگ پریده  نمی شود .

عایق نانویی کیفیت بالایی دارد و بمدت 10 سال در سراسر کشور درحال اجرا می باشد

بعد از اجرای این عایق روی نما ، نما کثیف نمی شود

و گرد و خاک به نما و رنگ روی نما نفوذ نمی کند

این گرد و خاک با اولین بارندگی شسته می شود و

نما همیشه تمیز می ماند

عایق ضدجلبک و ضدقارچ ، عایق با وزن کم و قیمت مناسب

عکس از نمای عایقکاری شده با عایق رنگ سفید  نانوایزوکاور :

عایق نانویی نما
رنگ آمیزی نما

پوشش آب بند ، افزایش عمر نما با جلوگیری از نفوذ نم

جلوگیری از تغییر رنگ و زرد شدن گچ نمای داخلی در شمال کشور