عایقکاری استخر سیمانی

“نانو استخری” نانوایزوکاور برای آببندی استخر سیمانی ،عایقکاری استخر کشاورزی

“نانو استخری” نانوایزوکاور برای آببندی استخر سیمانی ،عایقکاری استخر کشاورزی

“نانو استخری” نانوایزوکاور برای آببندی استخر سیمانی ،عایقکاری استخر کشاورزی

“عایق نانوایزوکاور” روی استخر سیمانی به جای ایزوگام و قیرگونی اجرا می شود

و یک لایه ی رنگی و بادوام روی سطح ایجاد می شود

که 100درصد عایق رطوبتی می باشد و استخر سیمانی را آببندی می کند

این لایه پوششی ، در برابر نور خورشید مقاوم می باشد

دچار تغییر رنگ و رنگ پریدگی و پوسته پوسته شدن نمی گردد

“عایق استخری نانوایزوکاور” ضدجلبک بوده

برای عایقکاری انواع استخر های کشاورزی، استخر پرورش ماهی ،

عایقکاری انواع حوضچه ها و آبنماها قابل استفاده است

عایقکاری استخر سیمانی
عایق نانویی استخر سیمانی

“عایق استخر” . “عایق آبنما” . “عایق حوضچه ها” با نانوایزوکاور

کریستالیزه کردن سیمان استخر ،  اجرای لایه ی پوششی با چسبندگی بالا

لایه الاستیکی بدون ترک برداشتن بعد از خشک شدن عایق