“نانوی فلزات” با عایق رطوبتی و حرارتی ؛ عایقکاری ایرانیت و سقف شیروانی

“نانوی فلزات” با عایق رطوبتی و حرارتی ؛ عایقکاری ایرانیت و سقف شیروانی

“نانوی فلزات” با عایق رطوبتی و حرارتی ؛ عایقکاری ایرانیت و سقف شیروانی

“عایق رطوبتی” نانوایزوکاور نوعی عایق رنگی می باشد که با ایجاد لایه ی پوششی

روی سطوح ایرانیت یا فلز و انواع ورق گالوانیزه ، سطح را کاملا آببندی می کند .

عایق رطوبتی و همزمان “عایق حرارتی” روی سطح های فلزی ،؛

مناسب برای آببندی و ایزوله روی انواع فلز و تاسیسات فلزی ، رنگ و عایق همزمان

دارای تنوع رنگی ، بدون رنگ پریدگی و بدون پوسته پوسته شدن

عایق الاستیکی و نشکن ، عایق ضد ترک خوردگی ، عایق ضد آب

واترپروف و آب بند !

نمونه عکس ازکار اجرایی روی سقف  ایرانیتی با عایق رنگ اخرایی نانوایزوکاور در مازندران :

عایق روی سقف شیروانی
عایقکاری سقف ایرانیت