عایق نانوی شفاف روی سنگ نمای ساختمان به عنوان پوشش آببندی محافظ نما

عایق نانوی شفاف روی سنگ نمای ساختمان به عنوان پوشش آببندی محافظ نما

عایق نانوی شفاف روی سنگ نمای ساختمان به عنوان پوشش آببندی محافظ نما

عایقکاری و ایزولاسیون و آب بندی  نمای سنگی و آجری روی سطح انواع نما

عایق نانوی بندکشی و درزگیری روی سنگ نما

بندکشی نانویی با ژل درزگیر مخصوص بندکشی

به صورت الاستیک و ضد ترک خوردگی بعد از خشک شدن

عایق رطوبتی 100درصدی روی نما و دیوارهها

عایقکار یو آببندی نمای کناریو بارانگیر ساختمان ؛ حل مشکل نم و نشتی و رطوبت در سازه

جلوگیری از نفوذ نم و رطوبت به نمای داخلی ،افزایش عمر مفید سازه با نانوایزوکاور

عایق بی رنگ ،عایق شفاف ،عایق کریستالی ؛ عایق کریستالی غلیظ و کریستالی غلیظ نانوایزوکاور

مناسب برای آببندی به صورت بندکشی و پوششی روی سنگ و سرامیک و موزاییک و چوب

اجرای عایق نانویی روی نما با داربست و بدون داربست

نانوی شفاف سنگ نما
عایق نانوی شفاف سنگ نما