عایق کندو به صورت عایق رطوبتی و عایق حرارتی

عایق کندو های زنبور عسل به صورت رطوبتی و عایق حرارتی

عایق کندو های زنبور عسل به صورت رطوبتی و عایق حرارتی

عایق کندو های زنبور عسل

عایقکاری کندو به صورت عایق رطوبتی

برای افزایش عمر کندو و جلوگیری از نفوذ نم و باران

عایقکاری حرارتی کندو

با پایین آمدن دمای داخلی کندو ها ، بازدهی زنبور عسل بالا می رود

نمونه  کندوی عایق کاری شده با عایق نانوایزوکاور ( رنگ زرد) را در تصویر مشاهده می کنید

عایق کندو به صورت عایق رطوبتی و عایق حرارتی

عایقکاری و رنگ نانویی روی کندو ها

رنگ با دوام روی کندو بدون تغییر رنگ :

عایق کندو
عایق کندو به صوت عایق رطوبتی و عایق حرارتی

عایق روی کندو

بدون پوسته پوسته شدن رنگ

عایق ضد یووی و مقاوم به نور خورشید

اجرای عایق رنگی روی کندو با قلممو و عایق پایه آب

عایقکاری بدون تینر و رقیق کننده ،

عایقکاری بدون بو برای کندو

عایق آنتی باکتریال و ضدقارچ برای کندوها بدون ضرر