عایق چوب ، عایقکاری سطوح چوبی مثل آلاچیق و خانه های پیش ساخته

عایق چوب ، عایقکاری سطوح چوبی مثل آلاچیق و خانه های پیش ساخته

عایق چوب و آلاچیق

آب بندی و ایزوله چوب و آلاچیق با عایق رنگی

عایق نانو ایزوکاور دارای تنوع رنگی می باشد :

برای عایق بندی سطوح چوبی مانند آلاچیق می توان از آن استفاده کرد

این عایق الاچیق، پوسنه پوسته نمی شود

عایق رنگی نانوایزوکاور به نور خورشید مقاوم است

و دچار رنگ پریدگی و تغییر رنگ نمی گردد

عایقnano isocover روی چوب برای افزایش عمر سازه چوبی و

جلوگیری از نفوذ نم و باران و رطوبت به ساختمان

عایق آببند و آبگریز نانویی

عایق آلاچیق
عایق چوب و آلاچیق و کندوها

 

عایق نانو ایزوکاور محصولی کاملا الاستیک می باشد :

این خاصیت باعث می شود تا این محصول دچار ترک خوردگی و شکست نگردد

این عایق دچار ترک خوردگی نمی گردد

عایق نانو روی کندو ها به عنوان عایق رطوبتی و همزمان عایق حرارتی استفاده می شود :

عایق کندو
عایق چوب روی کندو

 

عایق نانویی چوب برای محافظت از چوب و جلوگیری از پوسیدگی چوب

عایق نانویی رنگی روی چوب ، ضد یووی می باشد و دچار تغییر رنگ و پوسته شدن نمی گردد

این عایق نانویی حتی در مناطق سردسیر یا شمالی و مرطوب کشور نیز قابل استفاده می باشد

استفاده از عایق بی رنگ روی سطوح چوبی را در تصویر ملاحظه می فرمایید:

عایق آلاچیق

عایقکاری بی رنگ پوششی روی سازه های چوبی

افزایش عمر وسایل بازی و وسایل تزیینی و تفریحی چوبی

+ عایق بندی نانویی چوب با عایق نانو ایزوکاور