عایق پشت بام موزاییکی

برای پشتبام موزاییکی که مشکل نشتی و رطوبت دارد ، بدون نیاز به کندن موزاییک ها و تخریب سطح پشتبام ، می توان از عایق نانو ایزوکاور استفاده کرد و پشتبام موزاییکی را آببندی کرد .

این کار به دو روش قابل اجرا می باشد :

روش اول با عایق کریستالی بی رنگ نانو ایزوکاور می باشد که برای اینکار با ژل درزگیر بی رنگ ،بندکشی می شود و سپس با عایق کریستالی رقیق یک لایه روی کل سطح موزاییکی پشتبام ایجاد می شود .این لایه قدرت نفوذ بالایی دارد که حتی درون منافذ سرامیک نیز نفوذ نموده و سطح بام موزاییکی را صد درصد آببندی می کند و تمام مشکل نشتی را به راحتی حل می کند .

در این روش ،سطح موزاییکی پشتبام همان حالت اولیه را حفظ می کند و دچار تغییر نمی شود ،این سطح سر نیست و در مقابل نور خورشید و تابش نیز کاملا مقاوم می باشد .

روش دوم با عایق رنگی و یا سفید نانو ایزوکاور می توان این سطح را آببندی کرد ،زمانی از عایق سفید یا رنگی نانو ایزوکاور استفاده می شود که پیدا بودن موزاییک ها مهم نباشد و یا پشتبا موزاییکی قدمی و کهنه باشد.

در این روش ،یک لایه کاملا پوششی و رنگی ( رنگ دلخواه : سبز تیره ،اخرایی،سفید،مشکی و … بدون محدودیت ) روی سطح موزاییکی بام ایجاد می شود که پشتبام را کاملا آببندی می کند .این لایه ی عایق روی بام می تواند تنش و ضربه و سایش را تحمل کند ،دچار تغییر رنگ و پوسته شدن نمی شود ،دارای خاصیت الاستیکی می باشد و حالت تردی ندارد که بشکند یا ترک بردارد .

مزیتی که این روش نسبت به روش اول ( عایقکاری پشتبام با عایق بی رنگ ) دارد این است که در این روش پشتبام علاوه بر عایق رطوبتی شدن،همزمان تا درصد باالایی عایق حرارتی نیز می شود