عایق لااستیکی نانو به صورت عایق رطوبتی برای بام

(عایق پشتبام) عایق نانوی پشتبام به صورت عایق رطوبتی بام و همرمان عایق حرارتی

(عایق پشتبام) عایق نانوی پشتبام به صورت عایق رطوبتی بام و همرمان عایق حرارتی

عایق پشتبام نانوایزوکاور به صورت عایق رطوبتی و عایق حرارتی عمل می کند

این محصول آب بند همزمان زنگ هم می باشد

یعنی با یک محصول : عایق رطوبتی بام ، عایق حرارتی بام ،رنگ پشتبام انجام می شود !

این عایق وزن بسیار کمتری نسبت به ایزوگام و قیرگونی دارد

(وزن عایق نانو ایزوکاور روی بام حدودا یک دهم وزن ایزوگام روی بام می باشد)

این عایق به صورت رنگی و سفید روی بام سیمانی ،بام بتنی ،بام ایزوگام شده ، بام موزاییکی قابل اجرا می باشد

تصویری از بام عایق شده با عایق نانو ایزو کاور رنگ سفید و نارنجی را ملاحضه می فرمایید :

عایق پشت بام
عایق نانویی پشتبام (عایق پشتبام)

(عایق پشتبام)

عایق نانو ایزوکاور رنگی : عایقی آب بند و واتر پروف می باشد

جلوی نم و نشتی و رطوبت را کاملا می گیرد

باعث افزایش عمر ساختمان می گردد .

عایقکاری با عایق نانو ایزوکاور سفید و رنگی بسیار آسان می باشد

این عایق فوق الاستیک ، دچار حالت شکنندگی و تردی نمی شود

و در شرایط آب و هوایی مختلف نیز می توان از این عایق استفاده کرد.

عایق پشت بام
(عایق پشتبام)م

عایق بام