عایق نانوی نما و دیوار ساختمان به صورت پوشش رنگی نما و پوشش بی رنگ نمای ساختمان

عایق نانوی نما و دیوار ساختمان؛ عایق نانویی نما و دیوار ساختمان

“عایق نانویی” نما و دیوار ساختمان با عایق های نانوایزوکاور

“عایق نانوایزوکاور” نما دارای محصو لات متنوعی می بادش که برای سطوح مختلف و مصارف مختلف روی نما مورد استفاده قرار می گیرد

عایق نانویی نما و دیوار ساختمان : دارای  محصول رنگی و الاستیک می باشد ،

که برای “عایقکاری” و پوششدهی نمای سیمانی ساختمان مورد استفاده قرار گرفته

و دیوارهای ساختمان را کاملا “ایزوله” می کند

و از نفوذ نم و “رطوبت” و باران به ساختمان جلوگیری کرده

و باعث “افزایش عمر ساختمان” می شود

 

این عایق نانویی نما و دیوار ساختمان کاملا “الاستیک” بوده ، عایقی است که دچار ترک خوردگی نمی گردد

این عایق نمی شکند، عایق نانوی نما پایه آب بوده و تردی و شکنندگی نیز ندارد

عایق نانوایزوکاور روی نمای سیمانی دچار رنگ پریدگی و تغییر رنگ نمی گردد

 

این عایق روی نما پوسته پوسته نمی شود و کنده نمی شود

عایق نانویی نما دارای تنوع رنگی می باشد ، رنگ های عایق نما قابلیت ترکیب نیز دارند

و طیف وسیعی از رنگ ها را می توان از این عایق بدست اورد

عایق نانویی نما و دیوار ساختمان:

عایق بی رنگ برای نماهای سنگی ،

عایقکاری و آبگریزی نمای آجری و آجرنسوز

عایق نانویی بی رنگ ضد یووی می باشد و

دربرابر نور خورشی مقاومت می کند

دچار تغییر رنگ و کدری روی نما نمی گردد

این عایق بی رنگ نما پوسته پوسته نمی شود

 

عایق های کریستالی و شفاف به صورت کاملا بی رنگ روی نما

بدون تغییر رنگ نمای ساختمان

بدون ایجاد حالت کدری روی آجر نما و آجر نسوز

محصول بی رنگ دارای تنوع می باشد :

محصولات پوششی ،محصول نفوذی بی رنگ ، محصول بدون تغییر رنگ ،محصول با درجه گرمتر شدن رنگ آجر

عایق بی رنگ دارای ژل درزگیر برای بندکشی می باشد

ژل بندکشی نانویی دارای حالت الاستیکی و مقاوم در برابر انبساط و انقباض درز بین موزاییک و کاشی و سرامیک و سنگ

بدون حالت شکنندگی ،مقاوم در برابر نشست کردن ساختمان های نوساز