“عایق نانو” و پوشش نمای ساختمان به صورت عایق رطوبتی و عایق حرارتی نانویی

عایق نانو و پوشش نمای ساختمان به صورت عایق رطوبتی و عایق حرارتی نانویی

عایق و پوشش نمای ساختمان به صورت عایق رطوبتی و عایق حرارتی نانویی

عایق نانویی و “عایق نما” به صورت “پوشش رنگی نما” در سراسر کشور با عایق های رنگی نانوایزوکاور

“پوشش رنگی” روی دیواره ها و نمای ساختمان به صورت “عایق رطوبتی” و “عایق حرارتی” و “رنگ آکیزی نما”

 

“رنگ نانویی” روی نما ودیوارهای سیمانی ، “عایق دیوار کناری” ساختمان برای جلوگیری از نفوذ نم و رطوبت

فروش عایق نانوایزوکاور رنگی و ازسال به سراسر کشور

دارای تنوع رنگی ، و قابلیت ترکیب رنگ عایق ها با هم .

پوشش های نانویی نما ، آنتی یووی بوده و دچار تغییر رنگ و رنگ پریدگی نمی گردد

عایق ضد ترک خوردگی و عایق بدون شکست

عایق بندی نانویی روی نمای ساختمان ، مقاوم در برابر نور خورشید

عایق و رنگ نانویی نما ضدشوره و ضدلک ،رنگ و عایق نانویی خودشوینده

عایق روی سقف ساختمان ، عایق نانوایزوکاور قابل تردد می باشد

اجرای عایق نانویی روی سقف ساختمان مقاوم به تابش آفتاب و بدون پوسته پوسته شدن