عایق نانویی بی رنگ شفاف

“عایق نانوی بی رنگ” برای عایقکاری نمای سنگی بدون تغییر رنگ نما

“عایق نانوی بی رنگ” برای عایقکاری نمای سنگی به صورت بی رنگ و بدون تغییر رنگ نما

“عایق نانوی بی رنگ” برای عایقکاری نمای سنگی به صورت بی رنگ و بدون تغییر رنگ نما

عایقکاری بی رنگ به صورت ژل بندکشی و درزگیری بی رنگ

و عایقکاری بی رنگ پوششی به صورت پوشش و لایه محافظ روی سنگ و کاشی سرامیک

این عایق بعد از اجرا بی رنگ می باشد

عایق نانو روی نما دچار کدر شدن و تغییر رنگ نمی گردد ، سطح را یکنواخت آب بندی میکند

نمونه کار آب بندی شده با عایق بی رنگ نانو ایزوکاور در تصویر زیر :

عایق نانویی بی رنگ شفاف
عایق نانویی شفاف بی رنگ روی سنگ و سامیک و موزاییک, عایق نانوی بی رنگ

 

“عایق نانوی بی رنگ”

عایق نانوی بی رنگ هم برای کف سرویس و حمام استفاده می شود و هم برای دیواره های سنگ و کاشی و سرامیک و موزاییکی

عایقکاری تراس و حیاط سنگی و موزاییکی و سرامیک به صورت بی رنگ

عایقکاری پشتبام موزاییکی و سرامیکی با عایق و پوشش نانوی بی رنگ نانو ایزوکاور

عایق نانوایزوکاور درزگیر : ژل درزگیر برای بندکشی بین سطوح سنگی و سرامیکی و کاشی و موزاییکی

نمونه بندکشی با عایق بی رنگ روی دیوار سنگی :

عایق بی رنگ نانو روی دیوار و نمای سنگ
عایق بی رنگ نانو روی دیوار و نمای سنگ، “عایق نانوی بی رنگ”

عایق نانوی بی رنگ برای انواع استخر کاشی ، عایقکاری سونا و جگوزی

عایق نانوایزوکاور بی رنگ ، برای عایقکاری و ایزوله استخر های کاشی شده

و تحمل فشار مثبت آب درون استخر ،

عایق بی رنگ استخری بدون پوسته شدن ،

عایق استخر کاشی بدون تبله کردن و بدون بلند شدن از روی استخر

نمونه عایقکاری بی رنگ روی آبنمای کاشی :

عایق نانوی بی رنگ برای آببندی استخرکاشی
عایق نانوی بی رنگ برای آببندی استخر کاشی بدون تغییر رنگ کاشی

عایق نانوایزوکاور بی رنگ در برابر نور  خوشید مقاوم می باشد

و دچار کدر شدن روی کاشی وس رامیک نمی گردد

دچار پوسته پوسته شدن نمی شود .

این عایق نانویی روی آبنما و استخر کاشی اجرا می شود

عایق بی رنگ و بدون بو می باشد

این عایق فشار مثبت آب را به ر احتی تحمل می کند و دچار مشکل رطوبتی نمی گردد .

عایق 100درصد رطوبت و جایگزین کامل ایزوگام

بدون نیاز به تخریب و بدون نیاز به شکستن سطوح کاشی .