عایق بی رنگ روی موزاییک

“عایق نانوی بی رنگ” روی موزاییک و سنگ و سرامیک برای رفع نشتی سقف

عایق نانوی بی رنگ روی موزاییک و سنگ و سرامیک برای رفع نشتی سقف

“عایق نانوی بی رنگ”

عایق نانوی بی رنگ روی موزاییک و سنگ و سرامیک

برای آب بندی و حل مشکل نشتی پشتبام

پیدا کردن نشتی و رفع نم

حل مشکلات رطوبتی و نشتی و نم و رطوبت در ساختمان

 

عایق بندی روی پشت بام موزاییکی بدون نیاز به تخریب پشتبام

عایق بندی به صورت بی رنگ نانویی روی موزاییک و بدون نیاز به ایزوگام

عایقکاری فوری با قیمت مناسب و کیفیت بسیار بالا

این عایق بی رنگ روی موزاییک و سنگ و سرامیک اجرا می شود و دچار تغییر رنگ و کدری روی سطوح نمی گردد

استفاده و اجرای عایق نانوی بی رنگ آسان می باشد و نیاز به تخصص ندارد

عایق به صورت بدون رنگ و عایق بدون بو

در تصویر نمونه پشت بام آب بندی شده با عایق نانوی بی رنگ را ملاحضه می فرمایید:

عایق بی رنگ روی موزاییک
عایق بی رنگ روی موزاییک برای حل مشکل رطوبتی در ساختمان

“عایق نانوی بی رنگ”

عایق نانوی بی رنگ عایقی بادوام و باکیفیت بالا می باشد

که در برابر نور خورشید مقاوم می باشد

این عایق روی بام ترک بر نمی دارد

این عایق نانویی بی رنگ روی سقف قابل تردد و راه رفتن می باشد

عایق نانویی بی رنگ روی موزاییک ضدقارچ و ضدجلبک می باشد

عایق بدون نیاز به ایزوگام و قیرگونی حتی برای زیرکار

 

 

عایق نانوی بی رنگر وی موزاییک
عایق نانویی موزاییک ها

عایق بندی و آب بندی سقف موزاییکی و سنگی به صورت بندکشی و پوشش بی رنگ

عایق نانویی بدون تغییر رنگ روی موزاییک پشت بام

تصویر: نمونه عایقکاری نانویی پشتبام های سنگی و موزاییکی :

عایق بندی موزاییک و سنگ به صورت بی رنگ

+ عایق بی رنگ به صورت محلول پوششی شفاف و بی رنگ روی کل سطح را پوشش می دهد و

برای استخرهای کاشی نیز قابل استفاده می باشد

این عایق دچار ترک خوردگی و شکست و پوسته شدن نمی گردد

برای آب بندی سطوح با فشار مثبت یا فشار منفی نیز قابل استفاده می با شد .