عایق نما

عایق نانوایزوکاور روی نمای ساختمان

عایق نانو برای بام به صورت رطوبتی حرارتی

عایقکاری و رنگ همزمان انواع پشت بام سیمانی و بتنی

عایق نانو به صورت رنگی و سفید روی انواع سطوح پشت بام قابل اجرا بوده و عایق 100درصد رطوبت و همزمان درصد بالایی عایق حرارتی می باشد

عایق نانوایزوکاور در مقابل نور خورشید مقاوم بوده و تغییر رنگ نمی دهد

عایق ضد یو وی ،عایق صد قارچ ،عایق الاستیکی و ضد ترک ،عایق نانوایزوکاور پوسته پوسته نمی شود و شوره نمی زند .