رنگ استخری

“عایق ضدجلبک” نانویی برای آببندی و ایزوله استخر و آبنما بدون ایزوگام

“عایق ضدجلبک” نانویی برای آببندی و ایزوله استخر و آبنما بدون ایزوگام

“عایق ضدجلبک” نانویی برای آببندی و ایزوله استخر و آبنما بدون ایزوگام

عایقکاری و آببندی انواع استخر و آبنما

رنگ نانویی ضدجلبک و ضدقارچ

عایقکاری با “عایق نانویی” برای انواع استخر کشاورزی،عایقکرای استخرهای پرورش ماهی

عایقکاری استخر ها و حوضچه های ضنعتی یا تفریحی

عایقکاری آبنماهای سیمانی با عایق آبی استخری

عایق نانویی دارای رنگبندی می باشد  و برای انواع سازه ها و آبنماهای تزیینی می توان از رنگبندی مختلف آن استفاده کرد .

 

رنگ استخری
عایق استخری

عایقکاری استخر و آبنما بدون نیاز به ایزوگام و قیرگونی

حل مشکل نشتی و آب کم کردن استخرهای قدیمی یا نوساز