“عایق شفاف” نانویی ، برای عایقکاری روی سقف موزاییکی و سنگی

“عایق شفاف” نانویی ، برای عایقکاری روی سقف موزاییکی و سنگی

“عایق شفاف” نانویی ، برای عایقکاری روی سقف موزاییکی و سنگی

عایقکاری روی سقف با عایق های نانویی شفاف و بی رنگ

عایق بندی و ایزوله پشت بام ها و حل مشکلات رطوبتی

حل مشکل چکه کردن از سقف بدون تخریب ، بدون ایزوگام

عایق نانویی بی رنگ جایگزین کامل ایزوگام می باشد ، دوام بالایی دارد .

این عایق قابل تردد می باشد ، عایق روی پشتبام اجرا می شود

و قابلیت شستشو نیز دارد ، سطح را خودشوینده میکند

گرد و خاک به عایق نفوذ نمی کند

عایق درجه یک به صورت محلول عایق پوششی و ژل درزگیر بندکشی

عایق شفاف نانویی
عایق  نانویی