عایق کریستالی

عایق شفاف نانویی برای عایقکاری روی سنگ و سرامیک و کاشی ،بدون تخریب

عایق شفاف نانویی برای عایقکاری روی سنگ و سرامیک و کاشی ،بدون تخریب

عایق شفاف نانویی برای عایقکاری روی سنگ و سرامیک و کاشی ،بدون تخریب

“عایق بی رنگ” به صورت شفاف و نفوذی با ضخامت بسیار بسیار کم روی سطح کاشی و سرامیک

بدون ترک برداشتن ،

درزگیری با عایق و ژل بی رنگ نانویی

ژل الاستیکی بدون تردی ،بدون شکنندگی ،بدون بلند شدن

“رفع نم سرویس” و “رفع نم حمام” با نانوی بی رنگ ؛ بدون ایزوگام و قیرگونی

عایق کریستالی
عایق شفاف نانویی

 

عایق و درزگیر بی رنگ ؛ محصول عایق درجه یک

به صورت کاملا الاستیک و انعطاف پذیر

درزگیری با مواد درجه یک که دچار ترک خوردگی نمی گردد

به گرما و سرمای شدید مقاوم می باشد

نمی شکند و پوسته نمی شود

درزگیری و بندکشی با ژل درزگیر نانو ایزو کاور

دارای 2نوع محصول مکمل و ترکیبی است ؛

عایق کریستالی رقیق و عایق کریستالیغلیظ

برای پوششدهی کامل سطح کاشی ،سرامیک،موزاییک و سنگ

آببندی و یازوله با عایق نانو ایزو کاور

رفع نم سرویس بهداشتی

نانو روی سرامیک
رفع نم سرویس بهداشتی

 

عایقکاری با مواد آببند نانویی درجه یک ؛ دارای سابقه کاری10 ساله