“عایق سوله” و عایقکاری سقف سوله و انواع سقف فلزی با عایق نانوایزوکاور

“عایق سوله” و عایقکاری سقف سوله و انواع سقف فلزی با عایق نانوایزوکاور

“عایق سوله” و عایقکاری سقف سوله و انواع سقف فلزی با عایق نانوایزوکاور

عایق نانو ایزو کاور ؛ دارای رنگ بندی می باشد ،

به عنوان رنگ  نانویی بادوام و همزمان عایق رطوبتی و عایق حرارتی می باشد

100درصد بجای ایزوگام و قیرگونی ؛ جایگزین مناسبی برای عایق های قدیمی و سنتی می باشد

این عایق وزن کمی دارد و بسیار سبک می باشد

"عایقکاری فلز"
“عایق سقف شیروانی” به صورت رنگی

عایق الاستیکی بوده و دچار ترک خوردگی و پاره شدن نمی گردد

عایق ضدیووی بوده و پوسته پوسته نمی شود و دچار تغییر رنگ نمی گردد .

“عایقکاری نانویی” درجه یک و بادوام روی سقف فلزی ،

عایقکاری انواع سقف سوله ، عایقکاری سقف فلزی،عایقکاری شیروانی

عایقکاری سقف آردواز ، عایق سقف سالن های بزرگ

عایق سالن پرورش قارچ ؛ عایق آنتی باکتری و عایق ضدقارچ