عایق سقف گنبدی

“عایق سقف” به صورت عایق رطوبتی و عایق حرارتی با عایق الاستیکی و رنگی

“عایق سقف” به صورت عایق رطوبتی و عایق حرارتی با عایق الاستیکی و رنگی

“عایق سقف” به صورت عایق رطوبتی و عایق حرارتی با عایق الاستیکی و رنگی

عایقکاری روی سقف گنبدی سیمانی ، رنگ و عایق همزمان روی گنبد

استفاده از رنگ های سبز ، آبی ، فیروزه ای برای عایقکاری گنبد مساجد

ایزوله و آببندی نانویی سقف ، عایق درجه یک بدون تردی و شکنندگی

عایق انعطاف پذیر و قابل اجرا برروی انواع سطوح نامنتظم

عکس کار اجرایی روی سقف گنبدی با عایق قهوه ای می باشد :

عایق سقف گنبدی
عایق بام

عایق نانوایزوکاور بر روی انواع سقف قابل اجرا می باشد

و برای انواع سطح و جنس بام ،مواد مختلف برای عایقکاری استفاده می شود

برای مثال روی سطح سیمانی بام ، از عایق رنگی و یا عایق سفید نانو ایزو کاور استفاده می شود

و سطحی یکدست به صورت رنگی و یا سفید شکل می گیرد

که در برابر تابش آفتاب مقاوم بوده و کاملا قابل تردد نیز می باشد

این عایق دچار ترک خوردن و شکستگی نمی گردد

و سطح بام کاملا عایق رطوبتی و همزمان عایق حرارتی می شود