عایق سفید و آبی کاربنی نانو روی سازه چوبی

اجرای عایقکاری با عایق نانوایزوکاور روی سازه های چوبی در تهران

پوشش رنگی روی چوب برای وسایل بازی و سازه های فلزی و چوبی:

نمونه کار انجام شده با عایق سفید و آبی کاربنی از محصولات نانوایزوکاور :