عایق زیرکار کاشی و سرامیک و سنگ به صورت الاستیکی و نشکن

عایق زیرکار کاشی و سرامیک و سنگ به صورت الاستیکی و نشکن

عایق زیرکار سنگ و کاشی و سرامیک

عایق نانویی به صورت الاستیکی و کشسان و تحمل وزن سنگ و کاشی و سرامیک بدون ترک برداشتن و شکست در عایق

عایق نانو ایزو کاور صد در صد عایق رطوبتی می باشد

این عایق بو ندارد و حین اجرا مشکلات تنفسی ایجاد نمی کند

این عایق پایه آب می باشد و نیاز به تینر و رقیق کننده ندارد

استفاده از عایق نانویی بسیار ساده می باشد  و با قلممو اجرا می شود

عایق کف و پی ساختمان با نانو ایزوکاور سفید الاستیکی

عایق زیکار کاشی و سرامیک و موزاییک
عایق برای زیرکار و کف و پی ساختمان

عایق نانویی برای ایزولاسیون و فع نم و نشتی

حل مشکلات نشتی در ساختمان

عایق بدون ترک خوردن و بدون حالت تردی و شکنندگی

عایق مقاوم به نشست کردن ساختمان

(در اثر نشست کردن ساختمان،این عایق الاستیکی به هیچ وجه پاره نمی شود )

عایقکاری با عایق نانوایزوکاور برای همه سطوح و

در تمامی نقاط کشور قابل استفاده می باشد

عایق نانویی الاستیکی حتی برای مناطق سردسیر و مرطوب کشور نیز قابل اجراست

نحوه مصرف عایق نانویی بسیار ساده بوده نیاز به پرایمر و توری و ایزوگام ندارد

عایقکاری زیرکار و دیوار
عایق زیرکار به صورت الاستیکی و نشکن

عایقکاری برای زیرکار و پی ساختمان بدون ایزوگام و قیرگونی

حل مشکلات نم و نشتی و رطوبت در سقف ساختمان

آب بندی نانویی نما و دیوار سیمانی ؛ عایق روی نمای داخلی و نمای خارجی ساختمان

عایق رطوبتی و عایق حرارتی همزمان

استفاده از عایق نانو ایزوکاور با سابقه کاری 9ساله در کشور