عایقکاری دیوار با فشار منفی

“عایق زیرزمین” و دیواره های فشار منفی و فشار مثبت با عایق نانوایزوکاور

“عایق زیرزمین” و دیواره های فشار منفی و فشار مثبت با عایق نانوایزوکاور

“عایق زیرزمین” و دیواره های فشارمنفی با عایق نانوایزوکاور

عایق الاستیکی و انعطاف پذیر ، با قدرت چسبندگی و نفوذ

پوشش محافظ رنگی و سفید روی دیواره های بتنی و سیمانی

حل مشکلات نم و نشتی و رطوبت در ساختمان و زیرزمین

عایقکاری انواع سطوح با فشار منفی و فشار مثبت

سطوح فشار منفی مانند زیرزمین و چاله آسانسور به راحتی با این محصول قابل آببندی می باشند

عایق زیرزمین
عایق دیواره زیرزمین و دیوار دارای فشار منفی

سطوح دارای فشار منفی ، سطوحی هستند که از پشت دیواره نم و رطوبت و نشتی فشار می آورد

و برای عایق بندی سطح داخلی باید از عایق مناسب استفاده شود

عایق نانوایزوکاور برای عایقکاری انواع دیواره های زیرزمین و استخر  استفاده می شود

همچنین برای عایق بندی چاله آسانسور می توان ازین محصول عایق استفاده نمود.

عایق نانو با پوشش کاملا یکدست و شکیل روینمای سیمانی ، حل تمامی مشکلات نم و نشتی و رطوبت

رفع نم و نشتی دیوارههای ساختمان،جلوگیری از نفوذ باران به ساختمان،حل مشکلات رطوبتی

عایق نانوایزوکاور به سرما و گرما نیز مقاوم بوده و دچار مشکل و ترک خوردگی نمی شود .

عایقکاری دیوار با فشار منفی
عایق دیواره های فشارمنفی

نمونه دیواره های عایقکاری شده با عایق الاستیکی نانوایزوکاور را در تصاویر مشاهده می کنید

تمام تصاویر موجود در سایت نانوایزوکاور ، کارهای عایق بندی شده با این محصول بوده

و  نمونه کار مشابه محصولات دیگر نمی باشد

این عایق دچار خوردگی نمی گردد ، دچار ترک خوردگی و رنگ پریدگی نمی گردد

عایق بدون پوسته شدن و بدون شوره و تبله

عایق بندی دیواره های بارانگیر
عایق نانو روی دیوار نما

عایق نانو ایزو کاور برای انواع نما قابل اجراست : عایقکاری نمای هبلکس ، عایقکاری نمای سیمانی ،

عایقکاری نمای سنگی ، عایقکاری نمای آجری ،عایقکاری نمای آجرنسوز و …

این عایق روی نما اجرا می شود و در برابر نور خورشید کاملا مقاوم می باشد

دچار پوسته پوسته شدن نمی شود ، ضوره نمی زند ، دچار ترک خوردگی نمی گردد