عایق روی گنبد سیمانی مسجد با عایق رطوبتی و حرارتی و رنگی نانوایزوکاور

عایق روی گنبد سیمانی مسجد با عایق رطوبتی و حرارتی و رنگی نانوایزوکاور

عایق نانوایزوکاور محصول عایق رنگی می باشد که به صورت پوششی بادوام روی سطح گنبد اجرا می شود

عکس مربوط به عایقکاری روی گنبد سیمانی مسجد روستای سرخرود در شمال کشور می باشد :

عایقکاری روی گنبد سیمانی
عایق روی گنبد سیمانی مسجد

 

 

استفاده از رنگ قهوه ای نانوایزوکاور روی گنبد.

برای عایقکاری و رنگ آمیزی گنبدهای سیمانی ، عایق نانوایزوکاور دارای تنوع رنگی می باشد
رنگ آبی فیروزه ای ،سبز ،آبی و …

عایقکاری و رنگ آمیزی نما و نماهای گنبدی شکل با استفاده از قلممو و فرچه بدون نیاز به اجراکار
به راحتی از این محصول عایق استفاده کنید و بدون تخصص عایقکاری کنید

عایق رنگی روی گنبدهای سیمانی و گنبدهای فلزی قابل اجرا می باشد و دچار رنگ پریدگی و پوسته شدن نیز نمی گردد

عایقکاری فوری و باکیفیت بالا بدون رنگ پریدگی روی گنبدها
عایق مناسب برای انواع نماهای قوسدار و فضاهای دایره ای شکل و بیضوی و سینوسی
بدون همپوشانی عایق و مصرف و اجرای دقیق وبه صرفه