عایق نانویی روی سنگ

“عایق رطوبتی نانو” روی بام موزاییک و سنگ به صورت عایق روکار

“عایق رطوبتی نانو” روی بام موزاییک و سنگ به صورت عایق روکار

“عایق رطوبتی نانو” روی بام موزاییک و سنگ به صورت عایق روکار

عایقکاری فوری و بدون دردسر ، بدون کثیف کاری و بدون نیاز به تخریب

بدون نیاز به ایزوگام و قیرگونی

عایق پوششی آببند نانویی ، عایق کریستالی بی رنگ روی پشتبام سنگی

عایق نانویی روی سنگ
عایق نانویی بام

عایقکاری نانویی روی پشتبام های موزاییکی و تراس و حیاط

عایق روکار روی کاشی و سرامیک و موزاییک

“عایق رطوبتی” با عایق نفوذی بی رنگ و کریستالی

پوشش نانویی روی سقف و جلوگیری از چکه کردن سقف ساختمان

حل مشکل نشتی و رطوبتی ر ساختمان در اسرع وقت و بدون نیاز به تخریب و ایزوگام