عایق نانویی نما

“عایق دیوار” با عایق الاستیکی نانوایزوکاور بدون تغییر رنگ و بدون پوسته شدن

“عایق دیوار” با عایق الاستیکی نانوایزوکاور بدون تغییر رنگ و بدون پوسته شدن

“عایق دیوار” با عایق الاستیکی نانوایزوکاور بدون تغییر رنگ و بدون پوسته شدن

عایقکاری دیوار و نمای ساختمان

عایق و رنگ نانویی روی دیوار نمای داخلی و خارجی

پوشش نانویی دیواره های گچی برای عایقکاری نمای داخلی ساختمان

“عایقکاری  نما” با عایق الاستیکی و بادوام

عایقکاری روی دیوار گچی
عایق روی گچ نمای داخلی،عایقکاری دیوار گچی در ساختمان

“عایق نما” به صورت رنگی یا عایق سفید

عایق نانوایزوکاور دارای رنگبندی و تنوع رنگی می باشد

و برای عایقکاری “نمای داخلی” و “نمای خارجی” می توان از هر رنگی استفاده شود

عایقکاری رطوبتی و همزمان عایق حرارتی روی نمای ساختمان

ایزوله دیوار و نما و جلوگیری از نفوذ نم و رطوبت به سازه

افزایش عمر ساختمان با عایق رطوبتی نانوایزوکاور

عایق نانویی نما
رنگ آمیزی نما

“عایق نما” با عایق درجه یک الاستیکی

عایق با رزومه و سابقه کار 10 ساله در سراسر کشور

“عایق صادراتی” نانویی به کشورهای همسایه

و دارای پروژه های اجرایی عمرانی

قابل اجرا در مناطق سردسیر و گرمسیر، عایقکاری در مناطق مرطوب و بارانی

عایق با محدوده مقاومت دمایی بالا و مقاومت بالای عایق در برابر شوک حرارتی

،عایق آنتی باکتری،عایق ضد در صد رطوبتی

عایق حرارتی و حل مشکل سرما و گرما در ساختمان

“عایقکاری سقف” و “عایقکاری نما” و “عایقکاری پشتبام”

با عایق نانویی الاستیکی ، بدون ایجاد ترک خوردگی بعد از خشک شدن

فروش نانوعایق رطوبتی حرارتی در سراسر کشور

“رنگ آمیزی نما” با عایق پوششی نانوایزوکاور ، رنگ عایق نانویی

عایقکاری روی نما بدون تغییر رنگ و بدون پوسته پوسته شدن

کار در ارتفاع ،شستشوی نما ، پوشش نانویی روی نمای ساختمان .

 

بعد از عایقکاری ، سطح نمای ساختمان “خودشوینده ” می شود و دیگر گرد و خاک درون نما نفوذ نمی کند

“عایق حرارتی نما” و “عایق رطوبتی نما” همچنین از این عایق می توان برای آببندی پشت بام و سقف ساختمان نیز استفاده کرد