“عایق بی رنگ” به صورت “ژل درزگیر” برای “بندکشی” و محلول عایق پوششی

“عایق بی رنگ” به صورت ژل درزگیر برای بندکشی و محلول عایق پوششی

“عایق بی رنگ” به صورت ژل درزگیر برای بندکشی

و محصول عایق پوششی بی رنگ برای عایق بندی سنگ و کاشی و سرامیک

“عایقکاری” سطح پشتبام و نمای سنگی بدون تغییر رنگ سطح

بدون ایجاد کدری ، عایق نانویی پوششی مقاوم به نور خورشید

عایق بی رنگ مناسب برای عایق بندی سرویس بهداشتی روی کاشی و بدون تخریب

بدون بو ؛ قابل اجرا در محیط بسته و منازل

اجرای آسان عایق بی رنگ نانو

عایق سرویس و حمام
عایق سرویس به صورت بندکشی و پوشش نانویی بی رنگ

عایق نانوایزوکاور بی رنگ برای عایق بندی و رفع نم و نشتی سقف موزاییکی و سنگی

عایقکاری ارزان و فوری بدون نیاز به تخریب و ایزوگام و حرارت

عایق بی رنگ روی سطح اجرا می شود و قابل تردد می باشد

اجرای عایق با قلممو و فرچه و پیستوله

اجرای آسان   عایق و قابل استفاده در تمامی مناطق اب و هوایی در کشور

عایق نانویی پشتبام
عایق بندی موزاییک و سنگ به صورت بی رنگ

عایق نانوایزوکاور بی رنگ دارای محصول بی رنگ الاستیکی برای بندکشی می باشد ؛

عایق نانویی بی رنگ شفاف
عایق نانویی شفاف بی رنگ روی سنگ و سامیک و موزاییک

عایق  روی موزاییک به صورت بی رنگ

عکس کار اجرایی روی پشتبام در شمال کشور :

عایق پشت بام