“عایق الاستیکی” روی گنبد سیمانی و انواع سقف های سیمانی

“عایق الاستیکی” روی گنبد سیمانی و انواع سقف های سیمانی

عایق الاستیکی” روی گنبد سیمانی و سقف های سیمانی در سراسرکشور

عایق نفوذی و کریستالیزه کردن سیمان سقف گنبدی ، عایق پوششی رنگی

عایق رنگ فیروزه ای ، عایق رنگ سبز،عایق رنگی آبی برای عایقکاری انواع گنبد مساجد

و سازه های تزیینی ومذهبی

این عایق دارای تنوع رنگی بالایی می باشد و تمام طیف رنگی را داراست

آببندی و رنگ آمیزی به صورت همزمان با یک محصول