عایقکاری استخر سیمانی

“عایق استخری” با عایق الاستیکی و نانویی برای آببندی استخر

“عایق استخری” با عایق الاستیکی و نانویی برای آببندی استخر

عایق استخر با عایق الاستیکی و نانویی برای آببندی استخر

“عایق الاستیکی” برای استخر سیمانی ، بدون ترک خوردگی عایق

عایق ضدجلبک،عایق ضدقارچ؛ عایقکاری نانویی استخر و آبنما

آببندی و ایزوله روی سیمان ،استفاده از پرایمر نفوذی کریستالی برای آماده سازی بستر سیمانی استخر

 

عایقکاری استخر سیمانی
عایق رطوبتی استخر

“آببندی استخر” با عایق نانویی با وزن کم ، کیفیت بالا ، ضمانتی

حل مشکل آب کم کردن استخر ها ، عایق درجه یک با تحمل فشار مثبت

( از این عایق می توان برای عایقکاری سطوح با فشار منفی نیز استفاده شود)

عایق آببند ، ضدآب و واترپروف کردن استخرها

عایق نانوایزوکاور دارای تاییدیه آب شرب می باشد ،

برای آببندی و ایزوله مخازن آب شرب می توان از این عایق استفاده شود.

عایق نانویی
عایق الاستیکی