عایق آبنما و استخری با نانوی شفاف

عایق آبنما و عایق استخری نانویی به صورت عایق رنگی و عایق بی رنگ

عایق آبنما و عایق استخری نانویی به صورت عایق رنگی و عایق بی رنگ

عایق آبنما و عایق نانویی به صورت بی رنگ و شفاف

آب بندی آبنماهای سنگی و کاشی شده با عایق نانویی به صورت بی رنگ

بدون تغییر سطح آبنما و بدون تغییر رنگ سنگ آبنما

عایق نانویی بی رنگ بدون کدر شدن و بدون تغییر ظاهری آبنما و سنگ

عایق نانوایزوکاور بی رنگ با پوششدهی کامل سطح موزاییکی و سنگ و کاشیو سرامیک

حل مشکلات نم و رطوبت و نشتی

آببندی کامل آبنما با عایق رطوبتی و ضدنم نانو ایزو کاور

عایق نانوایزوکاور با سابقه کار عایقکاری 9 ساله در کشور

این عایق در کلیه مناطق و شهرهای کشور قابل اجرا می باشد

عایق دچار شکست و ترک خوردن نمی گردد و

این عایق روی آبنما و استخر ، پوسته نمی شود .

عکس کار اجرایی با عایق بی رنگ نانو ایزوکاور :

عایق آبنما

عایق آبنما و استخری با نانوی شفاف
عایق آبنما و انواع استخر با عایق نانوایزوکاور بی رنگ و شفاف

عایق های نانوایزوکاور ، دارای تنوع رنگی هستند

عایق نانو روی دیوار سیمانی برای ایزوله ساختمان

پوشش محافظ نما روی دیوار برای افزایش عمر سازه

رنگ نانویی نما بدون رنگ پریدگی و بدون تغییر رنگ و بدون پوسته شدن

 

عایق نما و دیوار ساختمان با عایق و رنگ نانویی بدون ترک خوردن
عایق نما و دیوار ساختمان با عایق و رنگ نانویی

عایق نانوایزوکاور رنگی :

عایق الاستیکی

دارای حالت کشسانی و نشکن

عایق بعد از خشک شدن نمی شکند ،حالت تردی ندارد

عایق نانویی در برابر نور  خورشید دچار رنگ پریدگی نمی گردد

عایق نانو و رنگ نانو دچار تغییر رنگ نمی گردد

عایقکاری فوری با قیمت مناسب و کیفیت بسیار بالا

+ عایق نانو وزن کمی دارد ،عایق سبک می باشد و

وزن عایق نانویی یک دهم وزن ایزوگام می باشد

عایق پایه آب می باشد ،برای اجرای عایق نیاز به اجراکار نمی باشد

با قلممو و به سهولت قابل اجرا می باشد .

آب بندی رطوبتی 100درصد با عایق نانو ایزو کاور ،

جایگزین کامل ایزوگام و قیرگونی