عایقکاری روی گنبد

“عایقکاری گنبد” مسجد و نماهای گنبدی ؛ عایق رطوبتی و عایق حرارتی انواع سقف

“عایقکاری گنبد” مسجد و نماهای گنبدی ؛ عایق رطوبتی و عایق حرارتی انواع سقف

عایقکاری گنبد :

عایق سقف های گنبدی و صاف سیمانی ؛ عایق رطوبتی و عایق حرارتی انواع سقف

عایق سفید نانوایزوکاور ؛ عایق رطوبتی و “عایق حرارتی” روی سقف گنبدی

عایق نانو ایزو کاور کاملا حالت الاستیسیته و کشسان دارد ؛

بعد از خشک شدن دچار حالت ترک خوردگی نمی گردد ،

عایق مقاوم به اشعه یووی می باشد ، در برابر نور خورشید تغییر رنگ نمی  دهد

و به مرور زمان دچار رنگ پریدگی و پوسته پوسته شدن نمی شود .

نمونه کار عایقکاری شده روی سقف گنبدی در شمال کشور :

عایقکاری روی گنبد
عایق روی گنبد

عایقکاری روی سقف گنبدی با عایق های نانوایزوکاور

این عایق دارای رنگ بندی می باشد و

برای گنبد های مسجد می توان از رنگ های سبز و فیروزه ای و آبی استفاده شود .

عایقکاری و رنگ آمیزی گنبد – کار در ارتفاع – با عایق نانویی نانوایزوکاور

رنگ نانویی گنبد
عایقکاری گنبد

فروش . اجرای رنگ عایق برای عایقکاری روی گنبد مساجد و انواع سقف گنبدی

پوشش رنگی فیروزه ای و سبز روی سقف مسجد بدون نیاز به ایزوگام و قیرگونی

عایق برای عایق بندی و ایزوله و رنگ آمیزی همزمان روی سقف و نمای گنبدی در سراسرکشور

عایق نانو به صورت رنگی و دارای رنگ عایق سبز و فیروزه ای و آبی برای عایقکاری گنبد مساجد
آببندی و ایزوله کامل سقف گنبد بدون ایزوگام و قیرگونی

“عایق رطوبتی” و “عایق حرارتی” روی سقف گنبدی ، عایق با وزن کم و عایق سبک
بدون ترک خوردن رنگ عایق از روی گنبد سیمانی

فروش عایق گنبدی به صورت رنگی ، در سراسر کشور
02166903313
09128919148
02166903312

عایق گنبد

کار در ارتفاع و رنگ آمیزی و عایقکاری روی گنبد در ارتفاع های مختلف

استفاده از داربست برای عایقکاری ، یا کار در ارتفاع بدون داربست و با راپل کار

معرفی و اعزام اکیپ اجرایی برای عایقکاری روی گنبد