آببندی چاله آسانسور

“عایقکاری چاله آسانسور” با عایق الاستیکی و مواد عایق درجه یک

“عایقکاری چاله آسانسور” با عایق الاستیکی و مواد عایق درجه یک

“عایقکاری چاله آسانسور” با عایق الاستیکی و مواد عایق درجه یک

آببندی چاله آسانسور
عایق چاله آسانسور

عایقکاری چاله آسانسور و سطوح دارای فشار منفی

با عایق درجه یک و باکیفیت و عایق الاستیکی

بدون ترک خوردگی و بدون شکست، عایق با مقاومت و کیفیت بالا

استفاده از بهترین مواد اولیه عایق برای عایقکاری چاله های آسانسور

عایق نفوذی و پوششی ،آنی گیر و درزگیر ،مواد دوجزیی و …

عایقکاری تضمینی چاله های آسانسور ؛ عایقکاری دارای ضمانت نامه

 

عایق فشارمنفی
آببندی سطوح فشارمنفی

عایق بندی چاله آسانسور ، کاری تخصصی می باشد

عایق نانوایزوکاور ، دارای سابقه کاری و اکیپ اجرایی مجرب در این زمینه بوده

و عایقکاری چاله های  آسانسور را با ضمانت نامه انجام می دهد .

آببندی و ایزوله و حل مشکل رطوبتی در چاله آسانسور ها در سراسر کشور