عایق فشارمنفی

“عایقکاری چاله آسانسور” با مواد عایق درجه یک ، اکیپ اجرایی مجرب

“عایقکاری چاله آسانسور” با مواد عایق درجه یک ، اکیپ اجرایی مجرب

“عایقکاری چاله آسانسور” با مواد عایق درجه یک ، اکیپ اجرایی مجرب

“آببندی چاله آسانسور” با عایق های  درجه یک و اکیپ اجرایی مجرب و باسابقه

عایقکاری انواع سطوح فشارمنفی و چاله آسانسور ها در سراسر کشور

عایقکاری و ایزوله ی چاله آسانسورها  با مواد عایقکاری مخصوص سطوح دارای فشار منفی
استفاده از ماستیک ، درزگیر ، آنی گیر ، ملات دوجزیی و …

عایقکاری  حرفه ای و تضمینی چاله آسانسو ها

انجام عایقکار

آببندی چاله آسانسور
عایق چاله آسانسور

چاله آسانسور ، آببندی و ایزوله انواع سطوح

بازدید از چاله آسانسور و اعلام قیمت در اسرع وقت ،بازدید رایگان

تلفن تماس :
02166903312
02166903313
09128919148