عایق پشت بام

عایقکاری پشت بام

عایقکاری پشت بام

عایقکاری پشت بام با مواد عایقکاری سفید ، رنگی، مواد کریستالی نانوایزوکاور روی تمامی سطوح از قبیل سیمان،بتن، ایزوگام فویل دار و بدون فویل،کاهگل،موزاییک و سرامیک و …. قابل اجرا بوده و چون علاوه بر عایق رطوبت عایق حرارت نیز می باشد از گرم شدن ساختمان در تابستان و سردتر شدن در زمستان جلوگیری نموده و بدلیل وزن کم و سبک بودن باعت سنگینتر شدن و نشست ساختمان نمی شود .