عایقکاری و “رفع نم” سرویس و حمام

عایقکاری و “رفع نم” سرویس و حمام

“عایقکاری” و “رفع نم سرویس” و حمام بدون تخریب “عایق روکار” به صورت بی رنگ روی سطوح کاشی و سرامیک و موزاییک   بدون تخریب و بدون تغییر رنگ عایق نانویی بی رنگ قابل شستشو می باشد و برای عایقکاری سرویس بهداشتی و حمام مناسب می باشد عایق نانو بدون رنگ و بدون بو ، عایقکاری فوری با عایق پوششی بی رنگ و “ژل درزگیر” بندکشی بی رنگ بازدید از پروژه برای آببندی و رفع نم در اسرع وقت و اجرای عایقکاری با عایق نانو “رفع نم سرویس” و حمام ، جلوگیری از نفوذ نم و نشتی و رطوبت حل تمامی مشکلات رطوبتی و پیدا کردن نشتی   عایقکاری در تهران با عایق بی رنگ نانویی بدون تخریب در منزل :