“عایقکاری مخزن” فلزی و سیمانی با عایق رنگی ضدجلبک نانوایزوکاور

“عایقکاری مخزن” فلزی و سیمانی با عایق رنگی ضدجلبک نانوایزوکاور

“عایقکاری مخزن” روی مخازن سیمانی و فلزی به صورت رنگی

عایق مخزن دارای رنگبندی می باشد ،این عایق کاملا حالت الاستیکی دارد

عایق استخری

پوشش نانویی رنگی روی سطح سیمانی و فلزی مخزن آب ،

قابل استفاده برای آببندی استخر های کشاورزی و استخرها و حوضچه های صنعتی

 

عایقکاری روی مخزن آب شرب ، عایقکاری استخر و آبنما

عایق آبی استخری بادوام و با کیفیت ،

عایق مخزن بدون ترک خوردن و بدون تبله کردن