آببندی نانویی روی فلزات

“عایقکاری فلز”با نانوایزوکاور ، عایق روی سطوح فلزی کارخانه در مازندران

“عایقکاری فلز”با نانوایزوکاور ، عایق روی سطوح فلزی کارخانه در مازندران

“عایقکاری فلز”با نانوایزوکاور ، عایق روی سطوح فلزی کارخانه در مازندران

+ “عایق رطوبتی” و “عایق حرارتی” روی سطوح فلزی

“رنگ فلزات” بادوام و باکیفیت ، عایقکاری و رنگ نانویی فلز

نمونه کار عایقکاری روی سطوح فلزی در کارخانه برنجی پردیس مازندران :

آببندی نانویی روی فلزات
عایقکاری روی فلز

عایق نانویی و رنگ نانویی فلز :

“عایقکاری روی  فلزات” با عایق رنگی  و عایق سفید نانوایزوکاور

پوشش نانویی باکیفیت و مقاوم در برابر تابش آفتاب

مقاوم در برابر اشعه یووی

مقاومت بالا در برابر سرما و گرمای شدید

مقاوم در برابر حرارت بالا

رنگ نانویی فلز
عایقکاری روی فلز

پوشش نانویی فلزات بدون ترک خوردگی ،بدون پوسته پوسته شدن