عایقکاری فلز

عایقکاری فلز با نانوایزوکاور به صورت عایق رطوبتی و عایق حرارتی ضدیووی

عایقکاری فلز با نانوایزوکاور به صورت عایق رطوبتی و عایق حرارتی ضدیووی

عایقکاری فلز با نانوایزوکاور به صورت عایق رطوبتی و عایق حرارتی ضدیووی

عایقکاری فلز
عایق شیروانی

با عایق نانویی ضدترک و ضدآب ؛ عایق رطوبت

و همزمان عایق حرارت و برودت

عایق نانویی روی فلز با بازتابش بالا ، حل مشکل رطوبتی و گرما و سرما

عایق به صورت رنگی و یکپارچه ، بدون پوسته شدن و بدون رنگ پریده شدن

عایق آنتی باکتریال ،عایق ضدجلبک ، عایق ضدیووی ؛

رنگ نانوی ضدزنگ و ضدآب در شمال و سراسر کشور :

این عایق به صورت بادوام روی سطوح فلزی اجرا می شود و

به عنوان ضد زنگ هم می توان از آن نام برد

عایق رطوبتی ،عایق حرارتی،رنگ نانویی، و ضدزنگ نیز می باشد !

بسیار بادوام و مقاوم در برابر اسیدها و بازها

قابل استفاده برای عایقکاری سطوح فلزی و تاسیسات فلزی

و عایقکاری سطوح فلزی در صنعت

عایقکاری تاسیسات موتورخانه ،عایقکاری لوله ها و تاسیسات

عایقکاری مخازن فلزی

عایقکاری حوضچه های فلزی

“عایقکاری شیروانی” و “عایقکاری سوله”

عایقکاری ایرانیت و ورق گالوانیزه و انواع سطوح آهنی و فلزی .