نحوه عایقکاری سقف شیروانی

عایقکاری فلز به صورت عایق رطوبتی و عایق حرارتی روی سطح شیروانی فلزی

عایقکاری فلز به صورت عایق رطوبتی و عایق حرارتی روی سطح شیروانی فلزی و ایرانیتی

عایقکاری فلز به صورت عایق رطوبتی و عایق حرارتی روی سطح شیروانی فلزی و ایرانیتی

عایق نانوایزوکاور ؛ به صورت پوششی رنگی روی  انواع فلز اعمال می شود ؛

و 100درصد عایق رطوبتی می باشد ؛

این عایق همزمان عایق حرارتی نیز می باشد ؛ جلوی سرما و گرما را می گیرد

 

قابل اجرا بر روی انواع سقف شیروانی فلزی ،ایرانیتی ، آردواز و …

عایقکاری انواع فلز و تاسیسات فلزی ،عایق نانویی برای موتورخانه ها ،عایق نانویی روی کولر

عایق حرارتی روی کولر ها و دارای بازتابش 70درصدی

رنگ عایق نانویی درجه یک ؛ عایق سبک با وزن بسیار کم

عایق الاستیکی و انعطاف پذیر بدون ترک خوردگی

 

عایق سقف گالوانیزه
عایقکاری فلز

 

عایق نانویی روی سقف سوله  و انواع سقف شیروانی ؛

فروش عایق نانویی ، اجرای عایق نانو روی سطوح فلزی