“عایقکاری فلز” با عایق رطوبتی و عایق حرارتی نانوایزوکاور

“عایقکاری فلز” با عایق رطوبتی و عایق حرارتی نانوایزوکاور

“عایقکاری فلز” با عایق رطوبتی و عایق حرارتی نانوایزوکاور

عایقکاری روی فلز
عایق رطوبتی فلز

عایقکاری روی فلز و تاسیسات فلزی با عایق رطوبتی و حرارتی نانویی
عایق الاستیکی و نشکن ، بدون ترک خوردگی و بدون شکنندگی

عایق محافظ پوششی روی سطح فلزی سقف شیروانی ،عایقکاری فلزات و تاسیسات موتورخانه ای ،
عایقکاری روی ورق گالوانیزه

عایق نانویی به صورت عایق رطوبتی و عایق حرارتی بادوام ، دارای محدوده مقاومت دمایی بالا

فروش و اجرای عایق نانویی روی فلزات در سراسر کشور
02166903313
09128919148
02166903312

www.nanoisocover.com