عایقکاری گنبد سیمانی

“عایقکاری سقف” گنبدی و انواع سقف سیمانی ، عایقکاری پشتبام ها

“عایقکاری سقف” گنبدی و انواع سقف سیمانی ، عایقکاری پشتبام ها

عایق نانویی روی گنبد های سیمانی با عایق الاستیکی

الاستیک بودن عایق سبب می شود که عایق بعد از خشک شدن دچار ترک خوردگی نگردد

و مشکلات رطوبتی در اثر ترک خوردگی های ریز روی سطح ایجاد نشود

عایق نانوایزوکاور دارای رنگبندی می باشد و برای گنبد مساجد و فضاهای مذهبی می توان

از رنگ های سبز ، آبی و فیروزه ای این عایق استفاده کرد

عایق نانویی در برابر نور خورشید مقاوم بوده و به مرور زمان دچار تغییر رنگ نمی شود

عایقکاری گنبد سیمانی
عایقکاری گنبد

آببندی و ایزوله انواع “سقف گنبدی” و “گنبد مساجد”

“عایقکاری سقف” با نانوعایق رطوبتی جایگزین ایزوگام

اجرای پوشش نانو روی گنبد و انواع  نماهای گنبدی و قوسدار

اجرای رنگ قهوه ای روی سقف گنبدی در شمال کشور

عایق 100درصدی رطوبتی روی سطوح بدون ایزوگام

عایق رنگی و رنگ نانویی بدون پوسته پوسته شدن

رنگ نانویی بادوام با وزن کم و کیفیت بالا

از این عایق میشود در سراسر کشور و در تمام شرایط آب و هوایی کشور استفاده کرد

قابل اجرا در مناطق کوهستانی و سردسیر کشور :

مقاوم در برابر گرما و سرمای شدید و ناگهانی ؛

مقاوم به شوک حرارتی و بدون ترک خوردگی و شکست

قابل استفاده در مناطق گرمسیر ، دارای پروژه های اجرایی عایقکاری در عسلویه و بوشهر و خوزستان

عایقکاری در مناطق جنوب  کشیور


قابل اجرا در مناطق مرطوب و بارانی و شمال کشور