عایق سرویس بهداشتی و حمام

“عایقکاری سرویس” و حمام با عایق کریستالی بی رنگ روی کاشی سرامیک

“عایقکاری سرویس” و حمام با عایق کریستالی بی رنگ روی کاشی سرامیک

“عایقکاری سرویس” و حمام با عایق کریستالی بی رنگ روی کاشی سرامیک

اجرای بندکشی و درزگیری بی رنگ روی سطح کاشی و سرامیک

بندکشی الاستیکی و کشسان،بدون ترک خوردگی و بدون شکست بندکشی ها

حل تمامی مشکلات رطوبتی سرویس بهداشتی و حمام

آببندی و ایزوله سرویس بهداشتی و حل مشکل نم و نشتی در ساختمان بدون تخریب

عایق بدون رنگ و بدون بو ، بدون ایجاد مشکلات تنفسی

عایق سرویس و حمام
عایق سرویس به صورت بندکشی و پوشش نانویی بی رنگ

عایقکاری و ایزوله سرویس ؛ پوشش یکدست بی رنگ نانویی قابل شستشو

بدون ایجاد کدری و بدون تغییر رنگ کاشی و سرامیک

با قدرت چسبندگی بالا

عایق سرویس بهداشتی و حمام
عایق سرویس و حمام
عایق سرویس و حمام به صورت نانوی بی رنگ
عایق سرویس بهداشتی و حمام

برای عایقکاری زیرکار سرویس و حمام نیز می توان از عایق های سفید الاستیکی نانوایزوکاور استفاده کرد

ایت عایق تحمل وزن سیمان و کاشی و سرامیک را دارد

عایقی مقاوم در برابر نشست سازه و ترک های مویی زیرکار

آببندی و ایزوله سطوح زیرکار

 

عایق الاستیکی
“عایق زیرکار کاشی””